ligand

ligand – w biologii każda cząsteczka, która swoiście wiąże się z miejscem receptorowym innej (zazwyczaj większej) cząsteczki będącej komórkowym receptorem. Na przykład ligandem jest acetylocholina, która przyłącza się do błonowego receptora acetylocholinowego.

Reakcja: ligand-receptor