ligaza DNA

ligaza DNA – enzym łączący, jeden z kluczowych dla prawidłowej  replikacji DNA. Katalizuje kowalencyjne wiązanie końca 3’ jednego fragmentu DNA (na przykład fragmentu Okazaki) z końcem 5’ innego fragmentu DNA ( na przykład wydłużanego łańcucha DNA).