lignina

lignina – jeden z podstawowych składników drewna (obok celulozy i hemiceluloz). Usieciowany polimer, którego monomerami są związki organiczne będące pochodnymi alkoholi fenolowych. Jest substancją lepiszczową nadającą drewnu sztywność i wytrzymałość na ściskanie. 

Uwaga: przemysłowe usuwanie ligniny (delignifikacją), poprzez dodatek silnie alkalicznych związków sodu (ługu warzelnego), prowadzi do zmiękczenia substancji drzewnej, co jest procesem niezbędnym podczas produkcji papieru.

Krótko: twarda substancja połączona z celulozą, usztywniająca ścianę niektórych komórek lądowych roślin naczyniowych.