limfocyt

limfocyt – rodzaj białej krwinki, która przekazuje odpowiedź immunologiczną nabytą. Występują dwie główne klasy limfocytów: B oraz T.