limfocyty B

limfocyty B – limfocyty, które powstają w szpiku kostnym, a następnie różnicują się w obwodowych narządach limfatycznych w komórki plazmatyczne i komórki pamięci. Komórki plazmatyczne są efektorami odpornościowej odpowiedzi humoralnej – wytwarzają przeciwciała.