limfocyty pamięci

limfocyty pamięci – jeden z rodzajów długo żyjących limfocytów tworzących się podczas pierwotnej odpowiedzi immunologicznej, które pozostają w narządach układu limfatycznego. Mogą zostać zaktywowane przez przez kontakt z tym samym antygenem, który spowodował ich wytworzenie. Zaktywowane limfocyty pamięci wywołują wtórną odpowiedź immunologiczną.