limfocyty T

limfocyty T – rodzaj limfocytów, których komórki prekursorowe, niemające jeszcze ich cech, wytwarzane są w czerwonym szpiku kostnym. Dojrzewanie tych komórek następuje później, głównie w grasicy i jest uzależnione od jej selekcjonującego oraz hormonalnego wpływu. Uformowane limfocyty T migrują do krwi obwodowej oraz narządów limfatycznych. Są odpowiedzialne za odpowiedź odpornościową komórkową. Wyróżnia się, m.in. limfocyty T pomocnicze (limfocyty Th) i limfocyty T cytotoksyczne (limfocyty Tc).  Pierwsze wspomagają odpowiedź humoralną i komórkową poprzez bezpośredni kontakt z antygenami oraz wydzielanie cytokin. Drugie są odpowiedzialne za niszczenie komórek zakażonych przez drobnoustroje oraz za niszczenie komórek nowotworowych.

(łac. thymus – grasica)