limit Hayflicka

limit Hayflicka – maksymalna liczba podziałów komórkowych. Po jej przekroczeniu komórki ulegają apoptozie. Limit Hayflicka jest uważany za jedną z przyczyn starzenia się komórek i organizmów. Limit jest zależny od rodzaju komórki i organizmu, z którego pochodzi, np. dla człowieka wynosi ok. 50. 

Pojęcie utworzono od nazwiska Leonarda Hayflicka – badacza, który zaobserwował, że komórki w hodowlach są w stanie podzielić się ograniczoną liczbę razy, zanim ulegną apoptozie, a im bliżej limitu tym więcej oznak starzenia wykazują. 

Ważne: wykazano, że istnieje dodatnia korelacja pomiędzy pozostałą liczbą możliwych podziałów komórki, a skracaniem telomerów (por. paradoks końca replikacji).

Uwaga: limit Hayflicka dotyczy tylko komórek zróżnicowanych – komórki macierzyste mogą się dzielić bez ograniczeń. Nie dotyczy on także komórek nowotworowych.

Kurs: Genetyka (3.10.)