linia boczna

linia bocznaparzysty narząd czuciowy, specyficzny dla ryb oraz minogów, położony symetrycznie na głowie oraz wzdłuż boków tułowia (zwykle linia boczna ciągnie się do nasady ogona). Jego receptory są wrażliwe na ruchy wody (kierunek i siłę jej prądów oraz wibracje).
Ważne: tak samo określany jest zespół receptorów występujący wzdłuż boków ciała larw płazów oraz dorosłych płazów prowadzących wodny tryb życia (ma on jednak inną strukturę i rozmieszczenie).

(łac. linea lateralis)