linia czysta

linia czysta – w genetyce eukariontów zbiór osobników homozygotycznych względem danej cechy lub cech. Zasadniczo wszystkie osobniki jednej linii czystej mają taki sam genotyp (chyba, że zaszła mutacja).

Uwaga: pierwotnie pojęcie to odnosiło się do roślin, które dzięki wielu pokoleniom rozmnażającym się przez samozapylenie wytwarzają potomstwo wyłącznie takie samo, jak rośliny rodzicielskie. Jednak zwykle pojęcie to stosowane jest w szerszym znaczeniu.