linienie

linienie – proces okresowego zrzucania zewnętrznych warstw ciała – oskórka, pancerza (szkieletu zewnętrznego), naskórka, piór lub włosów. Zachodzi u niektórych zwierząt.(łac. ecdysis)