liofilizacja

liofilizacja – suszenie sublimacyjne zamrożonych substancji. Podczas liofilizacji rozpuszczalnik jest usuwany w obniżonej temperaturze i pod zmniejszonym ciśnieniem. Umożliwia suszenie produktów żywnościowych nieodpornych na ogrzewanie (termolabilnych) i zagęszczanie leków.