lipaza trzustkowa

lipaza trzustkowa – enzym odpowiedzialny za hydrolizę triacylogliceroli do di-, monoacylogliceroli i kwasów tłuszczowych oraz glicerolu.

Jest produkowana przez komórki gruczołowe trzustki, działa w jelicie cienkim. Rozpuszczalna w wodzie.

por. także lipaza żołądkowa

Kurs: Człowiek – układ pokarmowy (3L)(3.5.)

Kurs: Człowiek – układ pokarmowy (4L)(3.5.)