lipoproteiny wysokiej gęstości

lipoproteiny wysokiej gęstości (HDL) – frakcja lipoprotein osocza krwi o wysokiej gęstości. Składa się z cholesterolu, triglicerydów, fosfolipidów oraz specjalnych białek. HDL przenosi mniej cholesterolu niż pokrewna jej frakcja LDL. Wyższy poziom HDL we krwi może być wiązany ze zmniejszeniem ryzyka zablokowania naczyń krwionośnych.

(ang. High Density Lipoprotein)

Kurs: Człowiek – układ pokarmowy