lipoproteiny

lipoproteiny – kompleksy koloidalne, które ułatwiają transport triglicerydów i cholesterolu w organizmie (w osoczu krwi i w limfie). Składają się z triglicerydów, cholesterolu, fosfolipidów i wyspecjalizowanych białek. Powstają w wątrobie, a część także w jelicie. Lipoproteinowe kompleksy różnią się gęstością, która zależy od stosunku lipidów do białek. Wyróżnia się kilka frakcji, w tym: chylomikrony, lipoproteiny niskiej gęstości (LDL) i lipoproteiny wysokiej gęstości (HDL).

Uwaga: problem zróżnicowania, przekształceń i występowania lipoprotein jest bardzo złożony. Na szczęście w szkole średniej omawiamy go w dużym uproszczeniu(!).

Kurs: Człowiek – układ pokarmowy