lofofor

charakterystyczny wieniec orzęsionych czułków, który otacza otwór gębowy i bierze udział w odżywianiu (filtrowaniu pokarmu) i oddychaniu. Występuje u niektórych wtórnojamowych bezkręgowców morskich, które nie są omawiane w szkole średniej.

Uwaga: naszym zdaniem nawet olimpijczycy mogą sobie to pojęcie całkowicie podarować (por. jednak lofotrochowce).