lofotrochowce

– grupa typów zwierząt dwubocznie symetrycznych identyfikowana jako klad Lophotrochozoa na podstawie danych molekularnych. Grupę tę tworzą bezkręgowce posiadające lofofor i/lub larwę zwaną trochoforą.

Obejmuje m.in. pierścienice i mięczaki. Lofotrochowcami są także płazińce i wrotki.

Uwaga: pojęcie to warto kojarzyć, ale nie ma potrzeby zagłębiania się w jego istotę.