logistyczny wzrost populacji

logistyczny wzrost populacji – wzrost liczebności populacji początkowo z prędkością rosnącą, a następnie malejącą w związku z napotkaniem przez populację oporu środowiska. Liczebność przestaje się zwiększać, gdy zostaje osiągnięty poziom wyznaczony przez pojemność środowiska. Przedstawiany jest za pomocą krzywej S-kształtnej.

d(N)/dt = rN(1–N/K)

gdzie N – liczba osobników, rN – współczynnik tempa wzrostu, K – maksymalna liczba osobników, którą może utrzymać dane środowisko.

Kurs: Ekologia (2.4.)