łysinka

łysinka obszar przejaśnienia na hodowli bakteryjnej. Powstaje w wyniku lizy komórek bakterii, która jest skutkiem działania wirusa (stąd określenie – centrum infekcyjne).

Dla zainteresowanych: każda łysinka powstaje na skutek namnażania pojedynczego, wyjściowego wirionu, a więc policzenie łysinek umożliwia przybliżone wyliczenie stężenia wirusa w roztworze.

Kurs: Wirusy (2.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Wirusy (2.2.) (4-letnie liceum)

Uwaga: podaliśmy tu definicję uproszczoną (pominęliśmy hodowle tkankowe).