makrocząsteczka

makrocząsteczka – ogromna cząsteczka, która powstaje przez łączenie się małych cząsteczek, zwykle w wyniku reakcji kondensacji monomerów. Makrocząsteczkami najczęściej są polimery: polisacharydy, białka i kwasy nukleinowe.