makroelement

makroelement – pierwiastek chemiczny, który organizm musi otrzymać w stosunkowo dużych ilościach, stanowiący więcej niż 0,01% suchej masy ciała. Podstawowymi makroelementami są: węgiel, wodór, tlen, azot, siarka i fosfor (grupa pierwiastków biogennych) oraz sód, potas, magnez, wapń i chlor.

Por. także – mikroelement.

Kurs: Naukowe podstawy biologii (3.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (3.5.) (4-letnie liceum)