mejoza

mejoza – typ pośredniego podziału jądra lub całej komórki eukariotycznej. Zachodzi u organizmów rozmnażających się płciowo podczas powstawania gamet oraz podczas powstawania zarodników (mejospor). Składa się z dwóch sprzężonych podziałów jąder komórkowych, nierozdzielonych przez replikację DNA.  Liczba chromosomów w powstających komórkach jest zredukowana o połowę w porównaniu z komórką macierzystą – stąd podział redukcyjny (R!). Ponadto w porównaniu z mitozą mejoza jest znacznie dłuższa i bardziej skomplikowana. 

Uwaga: nie jest regułą, że w wyniku mejozy powstają 4 funkcjonalne komórki.

Kurs: Cytologia (13.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (13.) (4-letnie liceum)