merystem interkalarny

– tkanka twórcza pierwotna, powodująca przyrost łodygi na długość. Skupienia komórek merystemu interkalarnego są rozmieszczone wzdłuż łodygi u podstawy międzywęźli i chronione przez pochewki liściowe. Komórki merystemu interkalarnego pochodzą od stożka wzrostu pędu. 

Merystemy interkalarne tworzą się zazwyczaj u roślin, które bardzo szybko na szczycie łodygi wytwarzają kwiaty lub kwiatostany (rośliny jednoliścienne, goździkowate).

Kurs: Histologia (2.2.)