merystem

merystem – tkanka roślinna, która pozostaje w stanie zarodkowym przez cały okres życia rośliny, zapewniając jej możliwość nieograniczonego wzrostu. Komórki merystematyczne mają relatywnie duże jądro komórkowe, cienką ścianę komórkową i ulegają szybkim podziałom. 

Kurs: Histologia (2.1.) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (2.1.) (4-letnie liceum)