metabolity wtórne

metabolity wtórne – metabolity, które nie są bezpośrednio niezbędne do wzrostu i rozwoju organizmu. Powstawanie metabolitów wtórnych jest charakterystyczne dla bakterii, grzybów i  roślin wyższych. Większość z nich to związki organiczne pełniące funkcje takie jak sygnalizacja międzykomórkowa, obrona przed patogenami, obrona przed roślinożercami, wabienie owadów.