metabolity

metabolity – związki chemiczne powstające w organizmach żywych w wyniku przemiany materii.

W niektórych przemianach (w szlakach i procesach metabolicznych) wyróżnić można metabolity przejściowe (produkty przejściowe) i metabolity końcowe (produkty końcowe). 

Por także metabolity wtórne.