metabolizm

– ogół reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii zachodzących w żywych komórkach. Stanowi podstawę wszelkich zjawisk biologicznych. Niezbędnym warunkiem metabolizmu jest wymiana materii i energii z otoczeniem.

Kurs: Metabolizm (1.2.)