metylotransferazy DNA

metylotransferazy DNA – enzymy z klasy transferaz przenoszące na zasady DNA (adeninę i cytozynę) grupy metylowe. Rozpoznawana sekwencja zwykle ma charakter symetryczny (palindromowy). Proces ogólnie nazywa się metylacją DNA. Może jej ulegać jedna lub obie nici DNA. W naturze metylotransferazy DNA są częścią systemów restrykcji-modyfikacji, które służą prokariontom do obrony przed włączaniem obcego DNA (fagów) do ich genomu. U eukariontów metylotransferazy DNA związane są m.in. z mechanizmami regulacji ekspresji genów, uczestniczą w inaktywacji “drugiego” chromosomu X, chronią przed kancerogenezą.

Por. enzymy restrykcyjne, systemy restrykcji-modyfikacji,

Kurs: Biotechnologia (2.4.)