mezofil

mezofil – tkanka roślinna wypełniająca wnętrze liścia (występuje między górną a dolną epidermą). Komórki mezofilu zawierają dużo chloroplastów. W jego skład wchodzi głównie miękisz asymilacyjny (chlorenchyma).

W sumie nie lubimy tego terminu, ponieważ obejmuje nie tylko miękisz asymilacyjny, ale także pochwy wiązkowe, miękisz żyłek, a nawet kolenchymę w większych żyłkach. Używamy go z przyzwyczajenia.