miano coli

miano coli – najmniejsza objętość wody, z której w hodowli powstanie przynajmniej jedna kolonia Escherichia coli, bakterii z rodzaju Enterobacter lub Klebsiella. Określenie miana coli pozwala ocenić czy woda lub żywność miały kontakt z odchodami.  Przekroczenie normy wskazuje, że badana woda najprawdopodobniej zawiera szkodliwe bakterie.

Podstawowe poziomy czystości wody z rzek, stawów i ścieków [cm³]: 0,1 – woda jest niezdrowa, 1,0 – woda jest zanieczyszczona (niepewna), 10 – woda jest stosunkowo czysta (ale niezdatna do spożycia), 100 – woda jest dostatecznie czysta.

Norma dla wody pitnej wodociągowej: > 100 cm³

Uwaga: miana coli nie należy mylić z indeksem coli.

Kurs: Ochrona bioróżnorodności (2.5.)