miękisz wodonośny

miękisz wodonośny – tkanka wyspecjalizowana w gromadzeniu i przechowywaniu wody, zbudowana z cienkościennych komórek zawierających duże wakuole. W soku wakuoli zawarte są substancje śluzowe i pektyny, które pęcznieją i zatrzymują dużą ilość wody (jednocześnie zmniejszają szybkość jej oddawania). Ten rodzaj miękiszu występuje najczęściej u sukulentów w łodygach (np. kaktusy i niektóre wilczomlecze) lub w liściach (np. aloes, agawa, grubosz).

Kurs: Histologia (4.2.) (3-letnie liceum)

Kurs: Tkanki (4.2.) (3-letnie liceum)