mieszaniec

mieszaniecosobnik powstały w wyniku skrzyżowania dwóch organizmów rodzicielskich należących do różnych ras, odmian, podgatunków (mieszańce wewnątrzgatunkowe), gatunków (mieszańce międzygatunkowe) lub rodzajów (mieszańce międzyrodzajowe). Mieszańce uzyskiwane są na drodze rozmnażania płciowego lub technikami inżynierii genetycznej.

Najczęściej hybrydy międzygatunkowe i międzyrodzajowe są bezpłodne. Te, które okazują się płodne dają początek nowym gatunkom.

Przykłady: wiele roślin uprawnych, pierwiosnek (Primula kewensis), nowe odmiany Pelargonii pasiastej.

Synonimy: krzyżówka, hybryda