mikoryza ektotroficzna

mikoryza ektotroficzna – związek grzyba z systemem korzeniowym roślin, w którym strzępki grzyba otaczają korzenie i wnikają do przestrzeni międzykomórkowych kory pierwotnej, ale nie przenikają do komórek gospodarza. Strzępki oplatające korzeń tworzą mufkę (opilśń) co prowadzi do zaniku włośników. Występuje głównie u roślin drzewiastych.

Ciekawe: ten rodzaj mikoryzy charakteryzuje się znaczną specyficznością gatunkową (istnieją gatunki grzybów zdolne do utworzenia mikoryzy tylko z jednym gatunkiem rośliny). Jednocześnie jednak możliwa jest także mikoryza jednej rośliny z kilkunastoma gatunkami grzybów jednocześnie.

Por. także mikoryza endotroficzna

Kurs: Grzyby (1.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.6.) (4-letnie liceum)