mikoryza endotroficzna

mikoryza endotroficzna – związek grzyba z systemem korzeniowym roślin, w którym strzępki grzyba przenikają przez ściany komórek kory pierwotnej korzenia i kontaktują się bezpośrednio z błoną komórkową. W komórkach strzępki tworzą struktury w kształcie pęcherzyków albo rozgałęzionych zgrubień. Nie powstaje mufka i nie zanikają włośniki. Rodzaj mikoryzy charakterystyczny dla roślin zielnych występujący prawdopodobnie u 80% roślin lądowych. Mikoryzę taką tworzy tylko ok. 200 wyspecjalizowanych gatunków grzybów.

Por. także mikoryza ektotroficzna

Kurs: Grzyby (1.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.6.) (4-letnie liceum)