mikoryza

mikoryza – zjawisko współżycia grzybów z korzeniami lub nasionami roślin naczyniowych. Prawdopodobnie dotyczy około 85% gatunków roślin wyższych. Grzyb pozyskuje produkty fotosyntezy (nawet 20% produkcji netto), ale w zamian ułatwia pobieranie wody i przyswajanie ważnych pierwiastków, a ponadto chroni przed atakami niektórych patogenów. Wyróżnia się mikoryzę endotroficzną i mikoryzę ektotroficzną.

Najczęściej mikoryzy są symbiozami mutualistycznymi.

Uwaga: tzw. mikoryzę erikoidalną całkowicie pomijamy! Nie jest omawiana w szkole średniej.

Kurs: Grzyby (1.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.6.) (4-letnie liceum)