mikoryza

mikoryza – zjawisko współżycia korzeni lub nasion roślin naczyniowych z grzybami. Prawdopodobnie dotyczy około 85% gatunków roślin wyższych. Większość przypadków mikoryzy to symbioza mutualistyczna: grzyb pozyskuje produkty fotosyntezy (nawet 20% produkcji netto), ale w zamian ułatwia pobieranie wody i przyswajanie ważnych pierwiastków (zwłaszcza fosforu, ale także wapnia, azotu, siarki i cynku), a ponadto chroni przed atakami niektórych patogenów. Wyróżnia się mikoryzę endotroficzną i mikoryzę ektotroficzną.

Najczęściej mikoryzy są symbiozami mutualistycznymi.

Uwaga: tzw. mikoryzę erikoidalną całkowicie pomijamy!

Kurs: Grzyby (1.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Grzyby (1.6.) (4-letnie liceum)