mikroelement

mikroelement – pierwiastek, którego organizm potrzebuje w niewielkiej ilości, stanowiący mniej niż 0,01% suchej masy ciała. Przykłady mikroelementów: żelazo (w niektórych klasyfikacjach uznawany, ze względu na znaczenie, za makroelement), jod, fluor, cynk, mangan.

Por. także makroelement.

Kurs: Naukowe podstawy biologii (3.5.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (3.5.) (4-letnie liceum)