mikroskop elektronowy

mikroskop elektronowy – mikroskop wykorzystujący do obrazowania wiązkę elektronów skupianych na próbce przez specjalne magnesy. Zdolność rozdzielcza mikroskopu elektronowego jest wielokrotnie (tysiąc razy) większa niż mikroskopu świetlnego. Mikroskop elektronowy pozwala więc badać strukturę materii na poziomie atomowym. Im większa energia elektronów tym krótsza ich fala i większa rozdzielczość mikroskopu.

Wyróżnia się transmisyjne mikroskopy elektronowe (TEM) i skanningowe mikroskopy elektronowe (SEM).

Kurs: Naukowe podstawy biologii (2.6.) (3-letnie liceum)

Kurs: Naukowe podstawy biologii (2.6.) (4-letnie liceum)