mikrotom

mikrotom – przyrząd służący do cięcia preparatów biologicznych na bardzo cienkie skrawki przeznaczone do obserwacji mikroskopowych. Mikrotomy mogą mieć ostrza stalowe, szklane lub diamentowe. W niektórych mikrotomach do cięcia skrawków wykorzystuje się promień lasera. Skrawki na ogół są barwione.

Obiekt przeznaczony do cięcia jest zatapiany w bloczku parafinowym (utwardzany poprzez wymianę wody na parafinę) lub w żywicy epoksydowej.