mitospora

mitospora – zarodnik roślin lub grzybów wytwarzany bezpłciowo w procesie mitozy. Rodzaje mitospor u grzybów:

  1. zoospory (zarodniki pływkowe, pływki). Mają jedną lub dwie wici, za pomocą których poruszają się w wodzie. Powstają na końcach strzępek w specjalnych pływkowych zarodniach zwanych zoosporangiami (są egzosporami),
  2. sporangiospory (zarodniki sporangialne). Powstają w kulistych zarodniach znajdujących się na końcach sztywnych strzępek (są endosporami).
  3. konidiospory (zarodniki konidialne). Powstają przez dzielenie się strzępki i odcinanie nowo powstałych komórek (są egzosporami).