mitoza

mitoza – podział pośredni jądra komórkowego lub szerzej – rodzaj podziału całej komórki eukariotycznej. Zwykle dzielona jest na 4 fazy:

  • profazę,
  • metafazę,
  • anafazę
  • telofazę. 

W wyniku mitozy powstają dwa jądra potomne/dwie komórki potomne o niezmienionej liczbie chromosomów.

Kurs: Cytologia (12.) (3-letnie liceum)

Kurs: Cytologia (12.) (4-letnie liceum)