mocznik

mocznik – organiczny, rozpuszczalny, końcowy produkt przemian materii azotowej (głównie białek). U kręgowców ureotelicznych powstaje w wątrobie w cyklu mocznikowym, w którym następuje wiązanie amoniaku z dwutlenkiem węgla.