model semikonserwatywny replikacji

model semikonserwatywny replikacji – rodzaj replikacji DNA, w której zreplikowana podwójna helisa składa się z jednej starej nici pochodzącej z cząsteczki macierzystej, a druga nić jest nowo utworzona.