model ślizgowy

model ślizgowy – teoria wyjaśniająca skurcz mięśnia, oparta na zmianach zachodzących w sarkomerze, podstawowej jednostce organizacyjnej mięśnia. Zgodnie z tym modelem cienkie filamenty aktynowe wśizgują się pomiędzy grube filamenty miozynowe, skracając sarkomer. Skracanie się wszystkich sarkomerów w miofibryli skraca całą miofibrylę.

W źródłach akademickich: model filamentowo-ślizgowy.