Monera

Moneratradycyjna i obecnie już całkowicie przestarzała jednostka taksonomiczna obejmująca prokarionty.

W szkole średniej nic nie musisz o niej wiedzieć.