mono

mono – przedrostek w różnych terminach. Gr. mónos oznacza „samotny, jedyny, wyjątkowy”.

Przykłady: monosacharydy, monofiletyczny, mononukleotyd.

Uwaga: w polskiej terminologii biologicznej nie funkcjonuje jako samodzielne słowo (pomijamy tu skrót stosowany w morfologii, oznaczający monocyty).