most

« Powrót do Słownika

most – część ośrodkowego układu nerwowego należąca do pnia mózgu (ogólnie leży pomiędzy rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem). Bierze udział w niektórych automatycznych funkcjach homeostatycznych, takich jak regulowanie pracy ośrodków oddechowych w rdzeniu przedłużonym.

(łac. pons, pons Varoli

Synonimy:
most Varola
« Powrót do Słownika