most

most – część ośrodkowego układu nerwowego należąca do pnia mózgu (ogólnie leży pomiędzy rdzeniem przedłużonym a śródmózgowiem). Bierze udział w niektórych automatycznych funkcjach homeostatycznych, takich jak regulowanie pracy ośrodków oddechowych w rdzeniu przedłużonym.

(łac. pons, pons Varoli