mukowiscydoza

mukowiscydoza – ludzka choroba genetyczna wywoływana przez recesywny allel odpowiedzialny za produkcję białek kanałów chlorkowych; charakteryzująca się nadmiernym wydzielaniem śluzu i w konsekwencji większą podatnością na nawracające zakażenia, nieleczona jest śmiertelna.