mutacja nonsensowna

mutacja nonsensowna – każda mutacja, która zmienia kodon kodujący aminokwas na jeden z trzech kodonów stop, co powoduje powstanie krótszego i zwykle niefunkcjonalnego białka.