mutacja przesunięcia ramki odczytu

mutacja przesunięcia ramki odczytu – mutacja pojawiająca się wtedy, kiedy liczba nukleotydów wstawionych lub wyciętych nie jest wielokrotnością trzech, co powoduje nieprawidłowe grupowanie się nukleotydów w kodony.