mutacja

mutacja – nagła (skokowa) zmiana w sekwencji nukleotydów DNA organizmu, prowadząca do powstania różnorodności genetycznej (ponieważ może się dziedziczyć). Mutacje występują również w DNA lub RNA wirusów. Mutacje są różnie klasyfikowane.

Mutacja jest zjawiskiem losowym, podlegającym jednak mutagennym wpływom środowiska, np. promieniowaniu jonizującemu. Częstość mutacji nie jest stała pomiędzy gatunkami (np. RNA wirusa HIV mutuje bardzo szybko) i zależy między innymi od doskonałości aparatu powielania kwasu nukleinowego i jego naprawy.

Kurs: Genetyka (od 13.2.)